درخواست ثبت‌نام در طرح جامع

این فرم را تکمیل کنید و منتظر پیامک نوبت مصاحبه باشید. بسته به تاریخ ثبت نام، بین ۱ الی ۲ روز دیگر نوبتتان می‌شود.