بهترین آموزشگاه کنکور در شیراز کجاست؟

 

دانش آموزان شیرازی مدارس استعدادهای درخشان و نیز دانشجویان ورودی ۹۶ رشته پزشکی دانشگاه دولتی شهر شیراز که در این مدارس تحصیل می کرده اند، نظرات متفاوتی نسبت به آموزشگاه های کنکور شیراز دارند.

نظرسنجی ها حاکی از آن است که نخبگان مدارس تیزهوشان شیراز توجهی به تبلیغات وسیع برخی از مؤسسات کنکور ندارند و صرفا انتخاب های خاص خودشان را دارند.

مشاوره تحصیلی تلفنی

 از منظر این بچه های تیزهوش، بهترین ناشر ، بهترین مؤسسه کنکور در شیراز ، بهترین آزمون آزمایشی و عوامل اصلی موفقیت در کنکور چه هستند؟

 

بررسی ها نشان می دهد که دانش آموزان شیرازی مدارس تیزهوشان؛ به ترتیب کتابهای ناشرین زیر را بهترین می دانند.
۱- انتشارات نشرالگو ؛ ۳۱ درصد
۲- انتشارات خیلی سبز ؛ ۱۶ درصد.
۳- انتشارات مهر و ماه ؛ ۱۲ درصد.
۴- انتشارات گاج ؛ ۱۱ درصد.
۵- انتشارات مبتکران ؛ ۹ درصد.
۶- انتشارات کانون فرهنگی آموزش ؛ ۷ درصد.
۷- انتشارات راه اندیشه ؛ ۶ درصد.
۸- انتشارات خوشخوان : ۵ درصد
۹- سهم سایر انتشارات : ۳ درصد

 

رتبه آورترین مؤسسات کنکور شیراز از نگاه دانش آموزان تیزهوش شیرازی ورودی ۹۶ رشته پزشکی دانشگاههای شیراز ، شهیدبهشتی و علوم پزشکی ایران :

 

۱ –  مشاوره کنکور حسین پور  با ۷۴ قبولی.
۲ – آموزشگاه کنکور پرستو با ۲۱ قبولی.
۳ – مؤسسه علمی و کنکور هدف با ۱۶ قبولی.
۴ – مؤسسه کنکور علوی با ۱۳ قبولی.
۵ – مؤسسه مشاوره کنکور محمدرضا … با ۱۰ قبولی.
همچنین ۲۸ نفر از مصاحبه شوندگان نیز اعلام کرده اند که بدون استفاده از مؤسسات کنکور شیراز و صرفا با تکیه بر تلاش خود و معلمین مدرسه موفق به قبولی در رشته پزشکی دانشگاههای شیراز شده اند.

 

 

سلیقه دانش آموزان تیزهوش شهر شیراز در مورد آزمون های آزمایشی نیز بصورت زیر است؟

 

۴۲ درصد؛ آزمون های آزمایشی مؤسسه کنکور خود.
۳۱ درصد ؛ آزمون های آزمایشی سنجش.
۱۱ درصد ؛ آزمون های گزینه دو .
۷ درصد اعلام کرده اند که اعتقادی به این آزمونها ندارند.
۴ درصد ؛ آزمون های آزمایشی گاج .
۳ درصد ؛ آزمون های کانون .
۲ درصد نیز ؛ آزمون های داخلی مدارس.

 

دانشجویان تیزهوش پزشکی ۹۶ دانشگاههای شیراز که در شهر شیراز ساکن بوده اند، به ترتیب چه عواملی را در موفقیت خود مؤثر دانسته اند؟

 

برنامه های درسی مشاور تحصیلی و گوش دادن به فرامین او.
غیرحضوری گذراندن دوره پیش دانشگاهی.
فراگیری شیوه های مدیریت زمان و تست زنی.
مطالعه دقیق کتاب های درسی.
پرهیز از جزوات و فیلم های آموزشی کنکور.
تلاش خود و معلمین مدرسه.
کنترل استرس توسط مشاور روانشناس.
شرکت در کلاس های کنکور .
شرکت در آزمون های آزمایشی.

لازم به ذکر است که این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان یا دانشجویان مدارس تیزهوش شهر شیراز نمی شود و صرفا با مصاحبه حضوری از ۳۵۲ نفر از دانش آموزان مدارس تیزهوشان این شهر و ۱۷۴  دانشجوی پزشکی ورودی ۹۶ دانشگاههای شیراز ، شهیدبهشتی و علوم پزشکی ایران که در مدارس تیزهوشان شیراز تحصیل کرده اند، صورت گرفته است.

مشاوره تحصیلی تلفنی