مشاوره تحصیلی : 09170300085

اگر با پاسخبرگ تست نمی‌زنید به پزشکی فکر نکنید!

 

شما در خانه بالای 80% می‌زنید اما در آزمون به زحمت به 60% می‌رسید؟

 

جای تعجب دارد که وارد کردن پاسخ‌های سوالات در پاسخبرگ آزمون حدود 13 دقیقه زمان نیاز دارد!

 

اما این واقعیت دارد.

 

یک دانش آموز نسبتا قوی در کنکور تجربی معمولا به 200 سوال پاسخ می‌دهد.

وارد کردن هر سوال در پاسخبرگ در حالت خوشبینانه 4 ثانیه طول می‌کشد.

در واقع 800 ثانیه که حدودا 13 دقیقه می‌شود صرف وارد کردن جواب‌ها در پاسخبرگ آزمون می‌شود.

 

ثانیه 800=200*4

دقیقه 13.3 = 60 / 800

 

پاسخبرگ باعث می‌شود 13 دقیقه زمان کمتری نسبت به تمرینات خانگی داشته باشیم.

 

این 13 دقیقه زمان کمتر، باعث افت درصد شما می‌شود و به احتمال زیاد شما را از گردونه‌ی رتبه زیر 1000 خارج می‌کند.

 

اکنون شما ترجیح می‌دهید با پاسخبرگ تمرین کنید و آماده شوید یا در کنکور غافلگیر شوید؟

 

 

برچسب ها :